pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

(digitální) platforma –      (ve vztahu k poskytovaným službám) je charakterizována: –    počtem sdílených („kolektivních“) dopředných kanálů •    přenáší stejný videoobsah ke všem příjemcům •    obecně: 0 – 1 – n –    počtem individuálních dopředných kanálů •    přenáší ke každému příjemci  jiný obsah •    0 – 1 - n –    požadavkem na agregaci •    na dopředném kanálu •    ano - ne –    existencí zpětného kanálu •    ano – ne –    fyzickým dosahem •    vlastní síť – pokrytí – globálně –    přenosem obsahu v digitální podobě •    „jako data“