pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

atributy –      jsou důsledkem konkrétního rozhodnutí, resp. volby –     poskytovatele služby •    event. vynuceného rozhodnutí (na základě udělené licence apod.) –      odehrávají se v rámci možností, které otevírá použitá platforma –     plus další okolnosti •    ekonomické •    licenční •    …… –      jsou důležité pro posuzování z hlediska regulace   –      zejména: –     obsahové zaměření •    univerzální (plnoformátové), zpravodajské, sportovní, film atd. –     záběr (čeho si všímá, např. u zpravodajství) •    lokální, regionální, národní, globální –     logický dosah •    všichni ve vlastní síti, všichni v dosahu, jen někteří (předplatitelé) –     původ obsahu •    vlastní (původní či koupený), generovaný uživateli –     předmět činnosti: •    hlavní, vedlejší (doplňkový) –     ambice: •    být masovým médiem, ne …. –     „ekonomika“: •    vydělávat, fandovství … –     použité koncové zařízení •    STB+TV, iDTV, PC, mobil, PDA, ….. –     ……