Příspěvek Platformy pro digitální televizní vysílání.(pokus o uspořádání)

Na výroční konferenci ČAKK 23.4.2007 jsem měl úvodní příspěvek do jednoho z diskusních panelů k digitalizaci. Snažil jsem se v něm zdůraznit:

  • že digitalizace se netýká jen DVB-T, ale i dalších variant DVB (mj. DVB-C, DVB-S, DVB-H), a obecně všech digitálních platforem, mezi které patří mj. i IPTV, mobilní platforma či platforma WWW.
  • že při úvahách a hodnoceních digitalizace je třeba striktně rozlišovat mezi obsahem a službami na straně jedné, platformou na straně druhé (které mají určité principiální možnosti a vytváří určité mantinely), a vedle toho ještě uvažovat "atributy", které reprezentují lidské rozhodnutí - a například forma regulace by měla být posuzována především podle těchto atributů, a nikoli podle použité platformy.

Platformy pro digitální televizní vysílání (pokus o uspořádání)