Články publikované na serveru VIP Park v roce 2004
Jaké jsou priority Ministerstva informatiky ČR pro rok 2004?
Ministerstvo informatiky má v letošním roce řadu priorit, mezi které patří mj. transformace České pošty na akciovou spolenčost, novelizace zákona o ISVS, či příprava Národní širokopásmové strategie a tlak na snižování cen pro koncové uživatele. (VIP Park, 26.01.2004)
eEurope 2005: pololetní vysvědčení
Akční plán eEurope 2005 se blíží k polovině svého časového horizontu a EU se rozhodla vyhodnotit dosavadní postup jeho plnění. Výsledkem je "pololetní vysvědčení" v podobě dokumentu s názvem "eEurope 2005 Mid-term Review". Je vcelku optimistické a hlavní cíle navrhuje neměnit. Přesto doporučuje určité změny ... (VIP Park, 21.05.2004)
E-business ve výsledcích tří průzkumů
Průzkum „e-připravenosti“ od The Economist vidí hlavní překážku e-businessu v ČR v nedostatečné konektivitě. Studie TNS Factum dává konektivitu až na třetí místo v pořadí bariér komunikace firem s veřejnou správou. ČSÚ konečně provedlo a zveřejnilo výsledky šetření o ICT technologiích u domácností, podnikatelů a veřejné správy v ČR. (VIP Park, 23.04.2004)