Články, publikované v měsíčníku Softwarové noviny v roce 2002
Od počítače k terminálu, od monolitických aplikací k webovým službám
Přehled vývoje výpočetní techniky: střediskové počítače a terminály, osobní počítače, počítačové sítě, mobilita, nezávislost na typu zařízení, interaktivita, sdílení času, monolitické aplikace, architektura klient/server, network computing a tzv. tenký klient, hostované aplikace, distribuované aplikace, webové služby. (Softwarové noviny, květen 2002)
Od distribuce informací po podnikové portály
Jak se vyvíjel způsob práce s informacemi: řešení na bázi distribuce informací, řešení na bázi zpřístupnění informací, push model, internetové portály, firemní portály, Novell Portal Services, Novell WebTop (Softwarové noviny, květen 2002)