Elektronická pošta
Potřebujeme přenositelnost e-mailových adres?
Návrh nového regulačního rámce elektronických komunikací, který představila Evropská komise pod sloganem „Propojený kontinent“, řeší i osud e-mailové adresy po změně poskytovatele. (Lupa, 21.10.2013)
Kontrola emailů na pracovišti: ano či ne?
Nedávný průzkum společnosti TNS Interactive ukázal, že na 40 procent podniků kontroluje emaily svých zaměstnanců. Je to oprávněné, nebo není? A co ve skutečnosti znamená ono "kontrolovat"? Kde je vlastně problém? Lze nějak mírnit rozpory mezi požadavky zaměstnavatelů a právem zaměstnanců na ochranu jejich soukromí? (Lupa, 07.06.2002)
Jak správně mailovat?
seriál, věnovaný různým aspektům elektronického poštovního styku, zejména s ohledem na jeho korektnost (co a jak dělat, čeho se vyvarovat atd.). Vychází od května 2001 v týdeníku Profit.
Elektronická pošta v Internetu
Přehledový článek o vývoji elektronické pošty v Internetu a o jejích dnešních možnostech (přílohy, formátované texty, provázání s dalšími aplikacemi atd.).(Týden, květen 1998)
Elektronická pošta á la TCP/IP
Dvoudílný seriál z měsíčníku CHIP o fungování elektronické pošty, o její architektuře, o standardu MIME, o poštovních aliasech, MX záznamech atd. (Chip, duben a květen 1998)
Co je a jak funguje MIME?
Část cover story Softwarových novin z října 1997, věnovaná problematice standardu MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Popisuje, v jakém vztahu je MIME k původní architektuře elektrnuické pošty v Internetu (zejména k SMTP a RFC 822), a zabývá se tím co vlastně MIME řeší a jak funguje.

Pokud vás problematika elektronické pošty zajímá podrobněji, i po technické stránce, doporučuji podívat se do mé kurzovní přednášky o TCP/IP, konkrétně do partií věnovaných SMTP poště:

Rodina protokolů TCP/IP
Nová verze přednášky, poprvé vyučovaná v letním semestru roku 2000.

Zajímáte-li se také o problematiku emailových virů (což byste měli), pak doporučuji tyto články:

Už jste dostali LOVE LETTER?
Základní informace o velmi zákeřném viru LOVE LETTER (Novinky 5.5.2000)