pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

příklad zaručeného el. podpisu • který je platný, ale není pravý ‒ nevytvořil ho ten, kdo je prezentován jako podepsaná osoba • důvod: tento podpis se opírá pouze o testovací certifikát ‒ vyrobený „na koleně“ • může v něm být napsáno cokoli – i něco, co není pravdou