Příspěvek Elektronické podpisy a pečetě ve světle nařízení eIDAS a zákona 297/2016 Sb.

Na tematickém setkání Asociace pro veřejné zakázky, konané dne 21.2.2019, s názvem "Elektronické podepisování a elektronické dokumenty v zadávacím řízení", jsem měl krátkou prezentaci k problematice elektronických podpisů

Slidy: Elektronické podpisy a pečetě ve světle nařízení eIDAS a zákona 297/2016 Sb.