pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

odbočení: terminologický problém • uznávaný elektronický podpis (dnes) není jeden !!! ‒ ale jsou to dva různé druhy elektronických podpisů • dříve (před eIDAS) to byl jen jeden druh el. podpisu – ale aby se kvůli eIDAS nemuselo měnit tolik legislativních předpisů, zavedla se tato „legislativní zkratka“ • značně to komplikuje vyjadřování o uznávaných el. podpisech ‒ správně by vždy mělo být indikováno, o kterou variantu jde • zde dodržovaná úmluva (pro snazší vyjadřování): ‒ když říkáme „uznávaný elektronický podpis“, máme tím na mysli variantu „zaručený el. podpis, založený na kvalifikovaném certifikátu“