pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

proč jsou nutné právní znalosti? • protože různé druhy elektronických podpisů mají různé právní důsledky • zaručený el. podpis • jde o špatný a matoucí překlad • z anglického „advanced electronic signature“ • navozuje dojem toho, že něco zaručuje (garantuje) • ve skutečnosti nezaručuje to, komu podpis patří • kdo je podepsanou osobou • viz příklad s el. podpisem Švejka • uznávaný el. podpis • už zaručuje identitu podepsané osoby • ale nemusí stačit k jejímu zjištění !! • má „právní relevanci“ vlastnoručního podpisu • alespoň teoreticky: lze jej použít všude tam, kde lze použít vlastnoruční podpis • ale: • jde o odchylku od unijního práva • k 1.7.2016 skončí, nastoupí kvalifikovaný el. podpis