pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

co jsou dynamické biometrické podpisy? • další pokus, jak „zbavit lidi složitosti el. podpisů“ • tentokráte ale: bez opory v zákoně • tudíž: veřejná správa to využít nemůže • nikoli „proti zákonu“: zákon to nezakazuje • tudíž: soukromá sféra to využít může – a také již využívá • omezení: • DBP lze aplikovat jen na dvoustranné smluvní vztahy v el. formě • princip: • smluvní dokument podepíše svým el. podpisem jen jedna strana • druhá strana přidá k dokumentu „něco, co je unikátní jen pro ni“ • a přidává to na jako onen „projev své vůle“ (místo svého podpisu) • jde o jakýsi unikátní „vzorek“ fyzické osoby, který je (měl by být) neopakovatelný a nenahraditelný