pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

ještě k legislativě • základ právní úpravy el. podpisu tvoří zákon č. 227/2000 Sb. „o elektronickém podpisu“ • který vychází z unijní směrnice č. 1999/93/ES • důsledek: právní úprava el. podpisu je v zemích EU „víceméně“ stejná • existují ale i významné rozdíly  !!!! • příklad významné odlišnosti: • směrnice EU i většina zákonů členských zemí požaduje použití tzv.bezpečného prostředku (pro uznávaný el. podpis) • soukromý klíč musí být na (certifikované) čipové kartě nebo USB tokenu • v ČR není použití bezpečného prostředku vyžadováno • uživatel může mít svůj soukromý klíč kdekoli …. • třeba jen v systémovém úložišti svého počítače (málo bezpečné) • místo toho je v ČR požadována akreditace certifikační autority