pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

prováděcí vyhláška č. 212/2012 Sb. • plný názvem: • Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu) • nahrazuje původní vyhlášku č. 496/2004 Sb. • která se týkala fungování elektronických podatelen • měla by definovat: • údaj, který jednoznačně identifikuje držitele certifikátu • ale to nedělá – nestanoví význam identifikátoru (jen rozsah a počet cifer) • úkony, nutné pro ověření platnosti el. podpisu • definuje je • ale nestanovuje pravidla, podle kterých by se dalo konstatovat, že podpis je platný či naopak neplatný