pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

jiný pohled na digitální kontinuitu • podstatou je názor, že „přerazítkovávání je zbytečné“ • že podpisy a značky stačí „jednorázově ošetřit“, a že to „vydrží navěky“ • že po celou dobu „života“ el. dokumentů není potřeba se o ně jakkoli aktivně starat • že stačí jen 1 časové razítko • je pro to nacházena i opora v zákoně: • zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě • §69a/5: Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou …. a …. opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. • ale: • jakmile skončí možnost ověřit platnost podpisu, nedá se tato poučka aplikovat !!! • nelze již prokázat, že dokument byl podepsán PLATNÝM podpisem • takže: stejně je nutné přidávat další časová razítka  !!!!!