pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

důsledky • pro příjemce dokumentu: • nejprve si musí ověřit, že el. podpis (značka) na el. dokumentu lze (v okamžiku příjmu) ověřit jako platný • jinak by ho měl odmítnout a požadovat takový exemplář dokumentu, ukterého podpis lze ověřit jako platný • protože jinak případná škoda „jde za ním ….“ • pro držitele dokumentu: • musí se (průběžně) starat o to, aby se el. podpis (značka, razítka) na el. dokumentu dal ověřit jako platný • po celou dobu, kdy jej chce „používat“ (např. někomu předložit) • jinými slovy: musí se (aktivně) starat o zajištění digitální kontinuity svých dokumentů • ve smyslu „přerazítkovávání“