pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

jak je to s ověřováním podpisů? • vlastnoruční podpisy • ověřuje se pravost podpisu • ověřují se dodatečně • až když dojde ke sporu • do té doby se s podpisem nakládá jako s pravým • neexistuje (obecné) pravidlo, které by požadovalo ověření dopředu • výjimky: • pokud to požaduje nějaký specifický předpis, kontroluje se „hned“ • kontroluje se shoda s dostupným podpisovým vzorem • výjimka: pokud je vlastnoruční podpis čitelný a nekoresponduje s obsahem podepsaného dokumentu • např.: podání je od pana Nováka, podepsána je krasopisně paní Dvořáková • el. podpisy (i značky, razítka) • ověřuje se jejich platnost • ověřují se dopředu !!!! • ještě než se někdo (příjemce) začne spoléhat na platnost podpisu a jednat podle toho !!! • jde o důsledek §5 čl. 2 ZoEP • zákona č. 227/2000 Sb. • hovoří o odpovědnosti držitele soukromého klíče, …… • které se zprostí, pokud prokáže, že „že ten, komu vznikla škoda, neprovedl veškeré úkony potřebné k tomu, aby si ověřil, že … elektronický podpis je platný ….“