pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

certifikáty a certifikační autority • není certifikační autorita jako certifikační autorita !!!! • zdaleka na každá je důvěryhodná – a lze věřit jejím „produktům“ • existuje celá škála CA • akreditované CA • kvalifikované CA (v ČR nejsou) • …………. • interní CA • „testovací“ CA • není certifikát jako certifikát !!!! • zdaleka ne každému certifikátu lze důvěřovat • existuje celá škála certifikátů • kvalifikované certifikáty • požadavky na ně jsou v zákoně • komerční certifikáty • v užším slova smyslu, placené • ……… • testovací • není el. podpis jako el. podpis !!! • kdo vydává certifikáty? • tzv. certifikační autorita (CA) • v terminologii zákona: poskytovatel certifikačních služeb • v praxi: • certifikační autoritu si může udělat kdokoli, i „na koleně“ • a vydávat certifikáty s takovým obsahem, jaký ho napadne • důležitý důsledek: