pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

hierarchie elektronických podpisů • uznávaný elektronický podpis (      qualified el. signature) • po technické stránce: je to zaručený elektronický podpis • po právní stránce: certifikát musí být důvěryhodný • certifikát musí být kvalifikovaný • v ČR: certifikát musela vydat akreditovaná certifikační autorita • CZ certifikát: musí obsahovat údaje, které jednoznačně identifikují držitele • zaručený elektronický podpis (     AdES) • „el. podpis, založený na asymetrické kryptografii“ • vzniká a funguje tak, jak jsme si dosud popisovali • ale bez požadavku na kvalitu (věrohodnost) certifikátu • může být založen na libovolném certifikátu – i testovacím !!! • (prostý) elektronický podpis • nemusí být (není) založen na asymetrické kryptografii • nezajišťuje integritu podepsaného dokumentu • například patička u emailu