pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

povinnost el. komunikace s berňákem • povinnost elektronické komunikace (se správcem daně) by nově měli mít ivšichni držitelé datových schránek – k 1.1.2015 nabude účinnosti nový §72/4 zákona č. 280/2009 (daňový řád): • Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání [ * ] učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou: – [datovou zprávou,] podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, – prostřednictvím datové schránky, nebo – s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. [ * ] týká se: • přihlášek k registraci • oznámení o změně registračních údajů • řádného i dodatečného daňové tvrzení – daňového přiznání • připomenutí: – datovou schránku mají zřízenu (ze zákona) například všechny firmy • zapsané v obchodním rejstříku – ale povinnost se bude týkat i všech fyzických osob, které si nechaly zřídit datovou schránku dobrovolně • v dobré víře v zásadu, že její používání pro ně bude dobrovolné!