pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

aby toho nebylo málo • správce daně (Finanční správa) se chystá trestat pokutami ty, kteří nedodrží povinnost elektronické komunikace – dokonce automaticky • tj. nikoli tak, že správce MŮŽE udělit pokutu, ale MUSÍ ji udělit – povinnost uhradit pokutu vzniká již ze zákona – jde o 2000 Kč za každé jednotlivé nedodržení • vyplývá to z teprve připravované novely zákona č. 586/1992 (o daních zpříjmu), která by měla nabýt účinnosti k 1.1.2015 – Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč, pokud učinil podání [….] jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky. – O povinnosti platit pokutu [….] rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru. • vyšší pokutou je pamatováno i na „zvláště nebezpečné recidivisty“ – Správce daně kromě pokuty [ … 2000 Kč … ] uloží pokutu do 50 000 Kč, pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.