pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

povinnost el. komunikace s berňákem • agenda kolem daně z přidané hodnoty (DPH) je dnes již povinně elektronická: – od 1.1.2014 platí nový §101a zákona č. 235/2004 Sb. (o DPH) • plátce DPH musí podávat elektronicky: – daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání – hlášení – přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení • elektronicky se musí podávat  i přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů – neplatí pro tzv. identifikované osoby (nejsou plátci DPH, ale s příjmy ze zahraničí) • existuje výjimka pro fyzické osoby: • povinnost se netýká fyzických osob s obratem do 6 milionů za 12 kalendářních měsíců – ale pozor: výjimka neplatí tam, kde pro fyzickou osobu vyplývá povinnost elektronické komunikace z ustanovení nějakého jiného zákona • to bude případ všech fyzických osob, které jsou držiteli datových schránek