pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

identifikace a autentizace • nedořešený problém: • pokud stát chce, aby s ním občan komunikoval elektronicky, jak se má identifikovat a autentizovat? • možnosti: • skrze datové schránky • znamenalo by to zřídit DS všem, navíc dosti „krkolomné“ řešení • problém: není to jednoznačné – fyzická osoba může mít více „identit“ • navíc se nejedná o identitu fyzické osoby, ale o její roli vůči konkrétní schránce • pomocí eOP • v dnešní podobě nejde • eOP nejsou elektronické, autentizace BOKem není dostatečně silná • v zákoně je možnost přihlašování k ISDS pomocí eOP – dosud nerealizováno • byl by zapotřebí další autentizační prvek • jednorázové heslo (OTP) – zatím nerealizováno • otázka: co údaje, používané v rámci ZR a ORG? AIFO, ZIFO, …..