pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

má být elektronická komunikace povinná? • elektronická komunikace stát -> firma je povinná „od začátku“ • ale co komunikace firma -> stát, občan -> stát a stát -> občan? • původní teze • tyto formy el. komunikace budou dobrovolné • tendence • postupně se také stávají povinné • příklad: • elektronické platební rozkazy (EPR) • komunikace soud(stát) -> občan • fakticky se doručuje v elektronické podobě do „veřejné datové schránky“ • příjemce dostane nepodepsanou kopii a odkaz na místo, odkud si může stáhnout podepsaný el. originál • příklad: • PFO (OSVČ) od 1.1.2014 potřebují datovou schránku kvůli jedno-rázovému podání Přehledu k ČSSZ • dosavadní „papírové“ podání již není možné • tj. datové schránky jsou pro OSVČ již fakticky povinné