pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

co vypadlo ze zákona o eGovernmentu? • obecně: • docenění (a řešení) důležitých aspektů elektronické formy dokumentů aelektronické komunikace • názor: tato oblast byla fatálně podceněna – a dosud není řešena • stát si vynutil elektronizaci, aniž by domyslel, co všechno to „obnáší“ • příklady: • rovnoprávnost elektronické a listinné formy • v praxi spíše iluze než realita • autorizovaná konverze dokumentů • má řadu neřešených (nebo špatně vyřešených) aspektů • tzv. legalizace elektronického podpisu • věcně: je to nesmysl, popírá to základní principy elektronických podpisů • ale: nebyla dořešena ekvivalence mezi různými druhy podpisu • dnes: problém s elektronickou podobou agend, které v listinné formě vyžadují  ověřený podpis