pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

problém digitální kontinuity • zdaleka nejvážnější problém elektronizace • podstata problému: jak dosáhnout „dlouhověkosti“ el. dokumentů? • jak dokazovat jejich pravost (autenticitu) i po delší době, skrze platnost jejich el. podpisů, značek a časových razítek? • jak zachovat jejich „použitelnost“ i po delší době? • existence tohoto problému nebyla dosud ani (náležitě) vzata na vědomí, natož pak řešena • místo toho se stále razí „specificky česká cesta“ • spoléhání se na tzv. vyvratitelnou domněnku pravosti (zákon č. 499/2004 Sb.) • základní idea: el. dokumenty stačí „ošetřit“ jednorázově na počátku, a pak už není nutné se o ně nějak aktivně starat – a ony „vydrží“ libovolně dlouho • názor: platí to uvnitř důvěryhodných archivů  - ale ne pro uchovávání „v šuplíku“ • dokonce se ještě zavádí další specifické řešení: digitální stopy • problém: když najdu stopy, mohu něco prokázat, ale co když je nenajdu? • znamená to, že neexistují? Nebo existují, ale já jsem je nenašel?