pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

co vypadlo ze zákona o eGovernmentu? • původně: zákon „eGa“ • zákon „oelektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů“ • nakonec: zákon č. 300/2008 Sb. • zákon „oelektronických úkonech autorizované konverzi dokumentů“ • vypadla osobní čísla • původně zamýšlený národní bezvýznamový identifikátor • náhrada pomocí jiných identifikátorů nebyla realizována • dnes dokonce ani uznávaný elektronický podpis nepostačuje kjednoznačné identifikaci podepsané osoby • kvůli  neujasněnosti „údaje, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby“ v kvalifikované certifikátu • může to být jakékoli hausnumero o 10 cifrách (1 100 100 100 až 4 294 967 295) • praktický důsledek: • ČSSZ nepřijímá „jen tak“ el. podání opatřená uznávaným el. podpisem • ale vyžaduje, aby  podávající dopředu sdělil, který kvalifikovaný certifikát používá • a má v zásadě pravdu – ani kvalifikovaný certifikát neurčuje držitele zcela jednoznačně