pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

co zaručuje zaručený podpis? • pojem „zaručený elektronický podpis“ je špatným překladem z anglického „advanced electronic signature“ (AdES) – zavedeného v direktivě 1999/93/ES, ze které by měl vycházet náš zákon o elektronickém podpisu (č. 227/2000 Sb.) • problém: – zaručený el. podpis vůbec nezaručuje, komu podpis patří • mohl jej vytvořit kdokoli – zaručený el. podpis zaručuje pouze to, že podepsaný dokument se od podepsání nezměnil • že nebyla porušena jeho integrita • důsledek: – v tuzemské legislativě byl (donedávna) na mnoha místech požadován pouze zaručený elektronický podpis, místo „silnějšího“ (uznávaného) podpisu • náprava: – až novela zákona č. 227/2000 Sb. k 1.7.2012 prošla tyto výskyty a opravila je