Příspěvek Ujasněme si základní pojmy

Na konferenci CNZ 2012 (Co po nás zbude) jsem měl jednu z přednášek - snažil jsem se v ní vrátit ke kořenům problematiky elektronických dokumentů a podpisů, a vysvětlit některé časté omyly a nejasnosti. Jako třeba to, že máme dvě různé terminologie, a jen v jedné je zakotven pojem datové zprávy. Nebo že zaručený elektronický podpis vlastně nic nezaručuje.

Slidy: Ujasněme si základní pojmy!