pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

co říkají právní předpisy? • Rozhodnutí Komise 130/2011/ES (z února 2011) – je přímo účinné od 1.8.2011 • a nemusí být transponováno do tuzemské legislativy – „platí přímo“ – říká (orgánům veřejné moci): • měli byste používat referenční formáty elektronických podpisů – připouští výjimku: • jiné formáty lze používat, pokud: – „poskytnu do zahraničí informaci, jak mají postupovat při ověřování“