pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

co říkají právní předpisy? • novela zákona č. 227/2000 Sb. o el. podpisu – účinná od 1.7.2012, novelizovaná skrze zák. č. 167/2012 Sb. • jde vysoko nad rámec požadavků Rozhodnutí Komise: