pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

proč je to nereálné? • k 1.7.2012 nabyla účinnosti nová prováděcí vyhláška – č. 212/2012 Sb. „o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)“ • plným názvem: o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka – byla zrušena dosavadní vyhláška č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách • a nařízení vlády č. 495/2004 Sb. o provádění zákona o el. podpisu • nová vyhláška stanoví, že při kontrole revokace pomocí CRL musí být použit seznam vydaný (alespoň) 24 hodin po posuzovaném okamžiku – problém u podpisů bez časového razítka, kde posuzovaný okamžik = aktuální čas • pak je nutné čekat 24 hodin, nelze provést „okamžité ověření“