pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

další změny v zákoně • nová definice uznávaného elektronického podpisu – dříve nepřímá, nově explicitní v §11 • 2 varianty: – „tuzemská“: • nutný kvalifikovaný certifikát od akreditované autority, obsahující „údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby“ – „zahraniční (EU)“: • nutný kvalifikovaný certifikát …. vydaný v rámci služby vedené na seznamu … tsl.gov.cz • pozor: není zde požadavek na jednoznačnou identifikaci osoby !!! • dále: – přesnější (explicitnější) vymezení toho, kde všude se musí používat uznávaný elektronický podpis • dříve to byl definováno poněkud vágně