pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

jak měl být DBP ukotven v zákoně? • svého času byl v PSP pozměňovací návrh, který chtěl zavést dynamický biometrický podpis (DBP) do naší legislativy • definice: – dynamickým biometrickým podpisem [se rozumí] elektronický podpis, využívající pro účely autentizace osoby její anatomické rysy a charakteristiky chování, které se projevují při podpisu jejího jména …… – zaručeným DBP [se rozumí] DBP, který • byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou – jinými slovy: stále je nutné mít soukromý klíč, který se „nedává z ruky“ • je k datové zprávě … připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoli následnou změnu dat – „ingrediencí“ musí být i podepisovaný dokument, výsledný podpis bude být pokaždé jiný