pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

jak měl být DBP ukotven v zákoně? • definice: – vzorem DBP [se rozumí] záznam, obsahující biometrická data uložená v databázi referenčních dat, umožňujících jednoznačnou identifikaci podepisující osoby • jakýsi „podpisový vzor“ • povinnosti kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb: – vede databázi vzorů zaručeného dynamického biometrického podpisu …. – zajišťuje provozování bezpečného a veřejně přístupného seznamu vzorů, k jejich zveřejnění dala podepisující osoba souhlas – přijímá odpovídající opatření proti zneužití vzorů v databázi • … jakpak by to asi šlo udělat?