pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

možnost získat originál • připomenutí: – příjemce EPR dostává do ruky pouze prostý (listinný) otisk • zatímco elektronický originál zůstává v centrálním úložišti – na adrese infodokument.justice.cz – na (listinném) otisku je v záhlaví uveden číselný kód, podle kterého je možné dokument dohledat v úložišti a stáhnout si ho