pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

elektronický originál rozkazu • je již řádně podepsán – uznávaným el. podpisem • a opatřen časovým razítkem