pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

stanovisko ministerstva • Z výše uvedeného tedy plyne, že v případě, že je listinná podoba písemnosti soudu vyhotovována prostřednictvím hybridní pošty, obdrží účastník listinný stejnopis písemnosti, jejíž originál je založen v elektronickém spisu soudu. • Listinný stejnopis písemnosti (např. elektronický platební rozkaz) vyhotovený prostřednictvím hybridní pošty má tedy zcela shodný právní význam a účinky jako listinné stejnopisy, které vyhotovuje soud bez součinnosti provozovatele poštovních služeb, a je, mimo jiné, tzv. exekučním titulem.