pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

příklad EPR • výtisk obsahuje pouze otisk grafické podoby (vizualizace) viditelného elektronického podpisu – lze libovolně kopírovat, nejde o žádný ochranný či autentizační prvek        opora v zákoně: – Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) • od 1. ledna 2010 obsahuje následující ustanovení §48/4: – vyhláška  MSp č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 438/2011 Sb.: