pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

elektronické platební rozkazy • justice se postupně „elektronizuje“ – postupně převádí do elektronické podoby různé své agendy – již delší dobu zkouší vydávat elektronické platební rozkazy (EPR) – od ledna 2012 testuje centrální aplikaci pro EPR: CEPR • Centrální elektronický platební rozkaz • princip EPR: – vzniká již v elektronické podobě – snaha „využít“ jej elektronicky, bez nutnosti (drahé) konverze • doručování EPR: – pokud příjemce má datovou schránku: • dostává EPR do své schránky v elektronické podobě (jako podepsané PDF) – pokud příjemce nemá datovou schránku: • „jeho“ EPR je uloženo v elektronické podobě (podepsané PDF) do centrálního úložiště • listovní poštou dostane prostý (nepodepsaný) výtisk EPR – nejde o autorizovanou konverzi (kvůli nákladům), jen o prostý tisk !! – využívá se tzv. hybridní pošta od České pošty » ta dostane originál v elektronické podobě, vytiskne ho, vloží do obálky a odešle