pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

problém obálka vs. dokument • v „listinném“ světě se podepisují dokumenty, nikoli jejich obálky – ve světě elektronických dokumentů se zatím postupuje spíše opačně • názor: a je to špatně, způsobuje to zbytečné problémy a komplikace • příklad – podání emailem/dat. zprávou s přílohami • otázka: – je správné podepsat pouze obálku? – na co se pak podpis vztahuje? • technicky: podpis se vztahuje i na přílohy – otisk (hash) je počítán včetně příloh • ale co právně? – co když je dokument vyjmut a pracuje se s ním samostatně, nezávisle na obálce? – co když jde o „cizí“ dokument, jehož nejsem autorem? S jehož obsahem nesouhlasím? • vyjadřuje potom můj podpis souhlas s tímto dokumentem? • nebo jen souhlas s jeho vložením do obálky a přenesením?