pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

dokument vs. datová zpráva • realita (v ISDS): – datová zpráva je (čistá) obálka • nemá „tělo“, nemůže obsahovat žádné sdělení, jen metadata • má vždy stejný formát, který je pevně daný (ZFO) – dokument je přílohou datové zprávy • jednotlivé dokumenty se vkládají do datové zprávy • mohou mít různé formáty (ale jen ty povolené vyhláškou) – zpoplatněny jsou celé datové zprávy • dnes 1 zpráva = 11,68 Kč bez DPH – bez ohledu na jednotlivé dokumenty v příloze • pohled zákona je opačný: – zpoplatněno je dodávání jednotlivých dokumentů • zákon č. 300/2008 Sb., §18a: Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna …. – vyhláška stanovuje povolené formáty datové zprávy • vyhláška 194/2009 Sb., příloha 3: Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky: pdf, xml, html/htm, doc/docx, xls/xlsx, …… – ve skutečnosti jde o formáty příloh (vkládaných dokumentů)