pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

dokument vs. datová zpráva • jaký je vztah mezi dokumentem a datovou zprávou? • je datová zpráva obálkou, která obsahuje jeden nebo více dokumentů? • nebo je datová zpráva totéž co dokument? • ve prospěch varianty a): – §22/1 zákona č. 300/2008 Sb. • konverzí se rozumí úplné převedení – dokumentu v listinné podobě – do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru » dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“ • ve prospěch varianty b): – §19 zákona č. 300/2008 Sb. • dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky, • úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky • dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob aprávnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy • mají formu datové zprávy