pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

kde se vzala datová zpráva? • právní úprava el. podpisu v členských zemích EU vychází ze stejné unijní směrnice, kde ale žádná zmínka o datové zprávě není: – dle evropské směrnice (1999/93/ES) • "electronic signature" means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication – tj. podpis jsou data, která podepisují jiná data – dle našeho zákona o el. podpisu (227/2000 Sb.) • elektronickým podpisem [se rozumí] údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě – tj. podpis jsou data, která podepisují datovou zprávu