pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

co je datová zpráva? • intuitivně: – (datová) zpráva je něco dočasného, co slouží potřebám přenosu (odněkud …. někam) • a nikoli potřebám (dlouhodobého) uchovávání • zákon č. 227/2000 Sb. původně (do 1.7.2012): – definuje datovou zprávu jako něco „určeného k přenosu“ • datová zpráva = elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou • nově, od 1.7.2012 (po novele) – definice se mění, nyní (snad) připouští i uchovávání: • datová zpráva = elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru