pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

dva světy terminologie • „společné“ pojmy: – zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, elektronická značka, časové razítko, …… • „svět elektronického podpisu“ – jeho terminologie vychází ze • zákona č. 227/2000 Sb. – o elektronickém podpisu, • zákona 300/2008 Sb. – o elektronických úkonech • základní pojmy: – dokument v listinné podobě – dokument obsažený v datové zprávě – datová zpráva • „svět archivnictví a spisových služeb“ – jeho terminologie vychází ze • zákona č. 499/2004 Sb. – o archivnictví a spisové službě • základní pojmy: – analogový dokument – digitální dokument • u nás máme dva samostatné světy s vlastní terminologií