pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

jiný (zásadní) problém • ani nejnovější novely nevyřešily základní problém kolem „dlouhověkosti“ digitálních dokumentů • podstata problému: – dva různé názory na to, jak se chovat k el. dokumentům v delším čase • „svět archivnictví“ – tvrdí, že stačí jednorázové „ošetření“ dokumentu – a pak stačí nechat ležet • že to vystačí na libovolně dlouhou dobu – dokud se neprokáže opak – opírá se o tzv. vyvratitelnou domněnku pravosti • zakotvenou v zákoně č. 499/2004 Sb., §69a – dosud nezrušeno • skrze novelu jen drobná oprava • „svět informatiky“ – tvrdí, že o elektronické dokumenty je třeba se aktivně starat • nestačí nechat „jen tak ležet“ • nutné přidávat časová razítka – opírá se o technické standardy • koncept LTV podpisů • nepřímo i Rozhodnutí Komise – opírá se o „zdravý rozum“