pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

podatelny bez podatelen? • nová vyhláška (212/2012 Sb.) z části nahrazuje starší vyhlášku (496/2004 Sb.) o fungování el. podatelen – a čerpá z jejího obsahu - bohužel chybně • původně (pro el. podatelny): – platnost podpisu se vyhodnocuje k okamžiku doručení • u podatelen existuje „okamžik doručení datové zprávy“ • nově (bez el. podatelen): – platnost podpisu se vyhodnocuje k okamžiku doručení • bez podatelny ale žádný okamžik doručení nemusí existovat !!!! – nebo se vyhodnocuje: • k nejčasnějšímu časovému okamžiku, ve kterém již prokazatelně existoval zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka …. – ale: jak se tento „nejčasnější“ časový okamžik zjišťuje a dokládá? Aby to bylo dostatečně „prokazatelné“? Časové razítko to není … to je řešeno samostatně – důsledek: vedle podpisu, značek a razítek se zde připouští nějaké další „zachycení v čase“, bez jakékoli specifikace požadavků ….