pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

další problém nové vyhlášky • měla by stanovit: – (logická) pravidla pro ověřování platnosti el. podpisů a značek • tj. jak dojít ke konkrétnímu závěru (zjištění) – včetně postupů (kroků), které je při ověřování třeba učinit • ve skutečnosti stanovuje: – pouze postupy (kroky), které je třeba učinit • asi proto, že zákon dává zmocnění stanovit prováděcím předpisem pouze „postupy pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka“ • problém: – nestanovuje podmínky pro platnost či neplatnost podpisu • že podpis lze prohlásit za platný, pokud je splněno současně A, B, C …. • že podpis je nutné prohlásit za neplatný, pokud je splněno X nebo Y • co konstatovat v ostatních případech • otázka: kolik je možných výsledků ověření? – jsou jen dva? nebo jsou tři?