pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

jednoznačná identifikace? • původní návrh: – Údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby, se uvádí ve struktuře desetimístného čísla vdesítkové soustavě v rozsahu 1100 100 100 až 4 294 967 295 ajepřidělován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho hodnota není zaměnitelná s rodným číslem anesmí být osobním údajem podle zákona o ochraně osobních údajů. • výsledná podoba vyhlášky: – Údaj, který umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby, se uvádí ve struktuře desetimístného čísla vdesítkové soustavě v rozsahu 1100 100 100 až 4 294 967 295