pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

příklad platformy: World Wide Web –      videoobsah: –     lineární vs. na žádost –     stejný pro všechny, lokalizovaný, individualizovaný, individuální –     v reálném čase vs. mimo reálný čas –      doprovodné (doplňkové) služby –     interaktivní vs. neinteraktivní –     stejné pro všechny vs. individuální   již dnes využíváno: –      WWW plní i roli middlewaru –     vše je „zabaleno“ do WWW stránek, vše se ovládá skrze WWW stránky atd. –      stejný problém jako u IPTV přes otevřený Internet –     nemožnost/obtížnost zajištění dostatečně průchodného individuálního dopředného kanálu –     na rozdíl od IPTV se dá řešit zmenšením rozlišení, event. poskytováním obsahu na žádost v režimu „stáhni a teprve pak přehraj“ –      (fyzický) dosah je globální –     důležité pro práva k šíření obsahu